LUR AZPIAN – BAJO TIERRA DESOBIRATZE GOIZTIARRAK NAFARROAN – EXHUMACIONES TEMPRANAS EN NAVARRA