OMENALDIA MEMORIARI ETXAURIN

En Etxauri, 50 personas fueron víctimas del alzamiento militar, aunque investigaciones en curso apuntan a que esa cifra pudo ser superior. Hace 11 años que este municipio inauguró un monolito en homenaje a todas ellas, y en mayo de 2019, este monolito, junto al Jardín de la Memoria, que lo complementa, fue declarado como lugar de la Memoria Histórica de Navarra.
El próximo 29 de mayo, el pueblo de Etxauri volverá a recordar a todas esas personas que murieron por defender la legalidad republicana y para ello, realizaremos un pequeño homenaje ante el monolito que se colocó en su recuerdo.
Como alcaldesa de este municipio y en representación de todo el Ayuntamiento de Etxauri, remito esta invitación para participar en este acto.

 

Etxaurin 50 pertsona erail zituzten baina egiten ari diren ikerketen arabera, kopuru hori handiagoa izan zitekeen. Altxamendu militarraren biktimak izan ziren. 11 urte dira udalerri honek horien guztien omenezko monolitoa inauguratu zuenetik.
Eta 2019ko maiatzean, monolito hori, haren osagarri den Memoriaren Lorategiaren ondoan, Nafarroako Memoria Historikoaren leku izendatu zuten.
Etxauriko herriak, maiatzaren 29an pertsona haiek berriro gogoratuko ditu, hil zituztelako errepublikako errealitatea defendatzeagatik eta horretarako omenaldi xume bat eskainiko zaie beraiei gogoratzeko jarritako monolitoaren aurrean.
Herri honetako alkate bezala eta Udalbatza guztiaren izenean omenaldi honetan parte hartzeko gonbidapen berezia bidaltzen dut.